Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Hudobná výchova HUV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
počítačový krúžok PC
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Rozvíjanie špecifických funkcií RSF
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
šikovné ručičky ŠR
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
vokálno-tanečný krúžok VTK
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2023.0.1374 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.09.2022

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ďačov 110
    Ďačov 110
  • +421 903 423 677

Fotogaléria

Novinky