Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ďačov 110
  Ďačov 110
 • +421 903 423 677
Počet návštev: 118263

Novinky

 • Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa 2. septembra 2022 (piatok) o 16:00 hod. v budove ZŠ.

  Prosíme rodičov prvákov, aby si nainštalovali aplikáciu edupage a prihlásili sa do nej. Prístupové údaje Vám boli odoslané na email.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023 sa uskutoční 5.9.2022 o 8:30 hod. v telocvični ZŠ. Prevádzka v MŠ začína tiež 5.9.2022.

 • ZÁPIS DETÍ

  DO MATERSKEJ ŠKOLY

  Milí rodičia,

  oznamujeme Vám, že zápis do MŠ – Usilovný mravček na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2022/2023

  bude prebiehať

  od 2.5.- do 23.5.2022

  Tlačivo „ Žiadosť o prijatie do MŠ" si zákonný zástupca dieťaťa môže vyžiadať osobne v materskej škole alebo vytlačiť z odkazu nižšie.

 • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou v Ďačove v súlade s §20 zákona 245/2008 Z. z. školský zákon oznamuje rodičom, že zápis žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2022/2023 sa uskutoční

  5. apríla 2022 o 13:00 hod. v budove ZŠ.

  K zápisu je potrebné doniesť rodný list dieťaťa.

  Pred zápisom Vás prosíme o elektronické podanie prihlášky.
  Elektronická prihláška bude k dispozícii na webovej adrese:

  https://zsmsdacov.edupage.org/register/

  od 29.3.2022 do 4.4.2022.

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ďačov 110
  Ďačov 110
 • +421 903 423 677

Fotogaléria

Novinky