Navigácia

Zoznam tried

Názov
I. (1. a 4. ročník) Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Andrea Štofaníková
Učebňa Trieda č.1
II. (2. a 3. ročník) Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Anna Mináriková
Učebňa Trieda č.2

© aScAgenda 2023.0.1374 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.09.2022

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Ďačov 110
    Ďačov 110
  • +421 903 423 677

Fotogaléria

Novinky