Navigácia

Povinné zverejňovanie

Objednávky a faktúry 2020

FA Popis Celková hodnota s/bez DPH Dátum Dodávateľ Objednávateľ
FA 1 Stravné lístky 191,5 s DPH 10.1.2020 Doxx –s.r.o. ŠJ
FA 2 Odber zemného plynu 327 s DPH 10.1.2020 SPP ZŠ s MŠ
FA 3 Dodávka elekt. prúdu-nedoplatok 154 s DPH 20.1.2020 VSE
FA 4 Odber kuchynských odpadov 9,6 s DPH 20.1.2020 INTA ŠJ
FA 5 Textíl 55,27 s DPH 21.1.2020 IMTEX
FA 6 Dodáva elektr. prúdu - preplatok 258,53 s DPH 21.1.2020 VSE
FA 7 Služby za internet 48 s DPH 23.1.2020 POWERNET
FA 8 Wifi router 50 s DPH 23.1.2020 POWERNET
FA 9 Nástenná lekárnička 44 s DPH 29.1.2020 SANTE LEKÁREŇ
FA 10 Telekomunikačné služby 22,73 s DPH 29.1.2020 T-com
FA 11 Telekomunikačné služby 22,73 s DPH 29.1.2020 T-com
FA 12 Odber zemného plynu 327 s DPH 4.2.2020 SPP ZŠ s MŠ
FA 13 Spoločná úradovňa 2280,25 s DPH 5.2.2020 Obec Ďačov ZŠ s MŠ
FA 14 Spoločná úradovňa-doplatok za 2019 1734,37 s DPH 5.2.2020 Obec Ďačov ZŠ s MŠ
FA 15 Odber zemného plynu - nedoplatok 336,68 s DPH 5.2.2020 SPP ZŠ s MŠ
FA 16 Uteráky 66 s DPH 6.2.2020 Marcinová-PAMAR
FA 17 Doplatok zo SF na stravu 8,37 s DPH 6.2.2020 Školská jedáleň ZŠ s MŠ
FA 18 Réžia od zamestnancov 99 s DPH 6.2.2020 Školská jedáleň ZŠ s MŠ
FA 19 Dodávka elekt. Prúdu 122 s DPH 6.2.2020 VSE
FA 20 Technická podpora k programovému vybaveniu 71,7 s DPH 17.2.2020 IVES ZŠ s MŠ
FA 21 Dodávka elektr. Prúdu 180,48 s DPH 17.2.2020 VSE
FA 22 Knihy do šk. knižnice 17 s DPH 17.2.2020 FISCHER
FA 23 Telekomunikačné služby 22,73 s DPH 27.2.2020 T-com
FA 24 Telekomunikačné služby 22,73 s DPH 27.2.2020 T-com
FA 25 Odber zemného plynu 327 s DPH 9.3.2020 SPP ZŠ s MŠ
FA 26 Údržba -materiál 36,8 s DPH 11.3.2020 GLASTAV
FA 27 Réžia od zamestnancov 92,4 s DPH 11.3.2020 Školská jedáleň ZŠ s MŠ
FA 28 Doplatok zo SF na stravu 8,46 s DPH 11.3.2020 Školská jedáleň ZŠ s MŠ
FA 29 Dotácia pre žiaka v hm. Núdzi 16,6 s DPH 11.3.2020 Glóbus ZŠ (HMN)
FA 30 Dodávka elekt. Prúdu 169 s DPH 12.3.2020 VSE
FA 31 Odber kuchynských odpadov 9,6 s DPH 24.3.2020 INTA ŠJ
FA 32 Telekomunikačné služby 22,73 s DPH 25.3.2020 T-com
FA 33 Telekomunikačné služby 22,73 s DPH 25.3.2020 T-com
FA 34 Školské tlačivá 34,58 s DPH 25.3.2020 Ševt
FA 35 Vodné 398,66 s DPH 25.3.2020 VVS ZŠ s MŠ
FA 36 Odber zemného plynu 327 s DPH 1.4.2020 SPP ZŠ s MŠ
FA 37 Réžia od zamestnancov 26,4 s DPH 2.4.2020 Školská jedáleň ZŠ s MŠ
FA 38 Doplatok zo SF na stravu 2,25 s DPH 2.4.2020 Školská jedáleň ZŠ s MŠ
FA 39 Dodávka el. prúdu 156,64 s DPH 1.4.2019 VSE
FA 40 Odpad 336,96 s DPH 16.4.2020 Obec Ďačov ZŠ s MŠ
FA 41 Spoločná úradovňa 2280,25 s DPH 21.4.2020 Obec Ďačov ZŠ s MŠ
FA 42 Telekomunikačné služby 22,73 s DPH 5.5.2020 T-com
FA 43 Telekomunikačné služby 22,73 s DPH 5.5.2020 T-com
FA 44 Odber zemného plynu 327 s DPH 5.5.2020 SPP ZŠ s MŠ
FA 45 Dodávka el. prúdu 122 s DPH 14.5.2020 VSE
FA 46 Dodávka el. prúdu 78,48 s DPH 14.5.2020 VSE
FA 47 Zásobníky na mydlo a papier. Utierky 116 s DPH 21.5.2020 Makri Plus ZŠ s MŠ
FA 48 Dezinfekčné prostriedky 43,67 s DPH 22.5.2020 Imuna
FA 49 Dezinfekčné prostriedky 43,67 s DPH 22.5.2020 Imuna
FA 50 Telekomunikačné služby 22,73 s DPH 25.5.2020 T-com
FA 51 Telekomunikačné služby 22,73 s DPH 25.5.2020 T-com
FA 52 Ochranné rúška 22,49 s DPH 25.5.2020 Schneider- Pharmacy ZŠ s MŠ
FA 53 Odber zemného plynu 327 s DPH 1.6.2020 SPP ZŠ s MŠ
FA 54  GDPR 60 s DPH 4.6.2020 NAJ, s.r.o ZŠ s MŠ
FA 55 Kosačka 249,24 s DPH 5.6.2020 Dzadzik - Velotera
FA 56 Zásobník na papier. Utierky 59,8 s DPH 8.6.2020 Makri Plus ŠJ
FA 57 Technická podpora k ASC 229 s DPH 8.6.2020 ASC, s.r.o ZŠ s MŠ
FA 58 Dodávka el. prúdu 65,95 s DPH 11.6.2020 VSE
FA 59 Čistiace prostriedky 88,31 s DPH 12.6.2020 KDK obchod
FA 60 Osadenie kotla 325,42 s DPH 17.6.2020 Gladiš Jozef
FA 61 Kancelárske potreby 57,37 s DPH 17.6.2020 Glóbus ŠJ
FA 62 Revízia hasiacich prístrojov 73,74 s DPH 19.6.2020 Rehap - Jánoš
FA 63  Revízia hasiacich prístrojov 60,18 s DPH 19.6.2020 Rehap - Jánoš
FA 64 Telekomunikačné služby 22,73 s DPH 29.6.2020 T-com
FA 65 Telekomunikačné služby 22,73 s DPH 29.6.2020 T-com
FA 66 Učebnice 448,47 s DPH 29.6.2020 Aitec
FA 67 Učebnice 69,3 s DPH 29.6.2020 Taktik
FA 68 Učebnice NBV 30,75 s DPH 29.6.2020 KPKC
FA 69 Čerpanie sociálneho fondu 359,42 s DPH 29.6.2020 IMTEX, s.p ZŠ s MŠ
FA 70 Réžia od zamestnancov 112,2 s DPH 30.6.2020 Školská jedáleň ZŠ s MŠ
FA 71 Doplatok zo SF na stravu 9,45 s DPH 30.6.2020 Školská jedáleň ZŠ s MŠ
FA 72 Čistiace prostriedky 79,73 s DPH 30.6.2020 KDK obchod ŠJ
FA 73 Učebnice ANJ 165 s DPH 1.7.2020 Glossa
FA 74 Odber zemného plynu 327 s DPH 1.7.2020 SPP ZŠ s MŠ
FA 75 Pomôcky pre predškolákov 135,6 s DPH 9.7.2020 Globus
FA 76 Dodávka el. prúdu 114,7 s DPH 13.7.2020 VSE
FA 77 Pracovná obuv 21 s DPH 15.7.2020 Vladimír Šľachtič
FA 78 Tlačivá pre ŠKD 38,57 s DPH 15.7.2020 Ševt ŠKD
FA 79 Vývoz kuchynského odpadu 9,6 s DPH 21.7.2020 Inta ŠJ
FA 80 Spoločná úradovňa 2280,25 s DPH 21.7.2020 Obec Ďačov ZŠ s MŠ
FA 81 Dodávka Inter.pripojenia 48 s DPH 22.7.2020 POWERNET
FA 82 Telekomunikačné služby 22,73 s DPH 30.7.2020 T-com
FA 83 Telekomunikačné služby 22,73 s DPH 30.7.2020 T-com
FA 84 Odber zemného plynu 327 s DPH 10.8.2020 SPP ZŠ s MŠ
FA 85 Inštalácia senzoru 35,32 s DPH 10.8.2020 Glastav,s.r.o
FA 86 Dodávka el. prúdu 122 s DPH 10.8.2020 VSE
FA 87 Čipová karta  35 s DPH 17.8.2020 Digis, a.s ZŠ s MŠ
FA 88 Dodávka el.prúdu 64,21 s DPH 17.8.2020 VSE
FA 89 Bezdrôtový zvonček 24,9 s DPH 20.8.2020 SALT-LS
FA90 Poistenie majetku 40,17 s DPH 26.8.2020 UNIQA, a.s.
FA 91 Pomôcky pre záujmový útvar 100,7 s DPH 27.8.2020 Nomiland
FA 92 Učebnice 44 s DPH 27.8.2020 Orbis Pictus
FA 93 Telekomunikačné služby 22,73 s DPH 28.8.2020 T-com
FA 94 Telekomunikačné služby 22,73 s DPH 28.8.2020 T-com
FA 95 Odber zemného plynu 327 s DPH 2.9.2020 SPP ZŠ s MŠ
FA 96 Montáž klímy 65 s DPH 4.9.2020 SALT-LS
FA 97 Stravné lístky 191,5 s DPH 4.9.2020 Doxx –s.r.o. ŠJ

 


 

 

Objednávky: Základná škola s materskou školou Ďačov 110    
Rok: 2020          
             
Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota s/bez DPH Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Objednávateľ
1/2020 Stravné lístky 191,5 s DPH 9.1.2020 Doxx – s.r.o. ŠJ
2/2020 Bavlnená látka 55,27 s DPH 17.1.2020 IMTEX, s.r.o.
3/2020 Prerábka internet. pripojenia,wifi router 98 s DPH 22.1.2020 Powernet
4/2020 Nástenná lekárnička 44 s DPH 24.1.2020 Sante - spol.s.r.o.
5/2020 Detské uteráky 66 s DPH 24.1.2020 Pamar
6/2020 Knihy do knižnice 17 s DPH 17.2.2020 Fischer
7/2020 Školské a administ. Tlačivá 34,58 s DPH 27.2.2020 ŠEVT
8/2020 Elektroinštalačný materiál 36,8 s DPH 27.2.2020 Glastav s.r.o.
9/2020 Pomocky pre žiaka v hm. núdzi 16,6 s DPH 9.3.2020 Glóbus
10/2020 Zásobníky na mydlo a pap. utierky 116 s DPH 20.5.2020 Makri Plus, s.r.o.
11/2020 Dezinfekcia 43,67 s DPH 21.5.2020 Imuna
12/2020 Dezinfekcia 43,67 s DPH 21.5.2020 Imuna
13/2020 Ochranné rúška 19,5 s DPH 25.5.2020 Pharmacys.r.o.  ZŠ
14/2020 Zásobník na mydlo a pap. Utierky 59,8 s DPH 3.6.2020 Makri Plus, s.r.o. ŠJ
15/2020 Zdravotné vankúše a osušky 360 s DPH 3.6.2020 IMTEX, s.r.o. ZŠ s MŠ
16/2020 Benzínová kosačka + olej 249,24 s DPH 5.6.2020 Ing. Peter Dzadík
17/2020 Čistiace prostriedky 88,31 s DPH 12.6.2020 KDK obchod
18/2020 Výmena kotla 325,42 s DPH 12.6.2020 Jozef Gladiš
19/2020 Kancelárske potreby 57,37 s DPH 15.6.2020 Globus ŠJ
20/2020 Revízia hasiacich prístrojov 73,74 s DPH 15.6.2020 REHAP
21/2020 Revízia hasiacich prístrojov 60,18 s DPH 15.6.2020 REHAP
22/2020 Učebnice z dotácie MŠ 448,47 s DPH 16.6.2020 Aitec-s.r.o
23/2020 Učebnice z dotácie MŠ 69,3 s DPH 16.6.2020 TAKTIK
24/2020  PZ z NBV z dotácie MŠ 28,8 s DPH 16.6.2020 Don Bosco
25/2020 PZ  z dotácie MŠ 44 s DPH 16.6.2020 Orbis Pictus
26/2020 Učebnice z dotácie MŠ 165 s DPH 19.6.2020 Glosa
27/2020 PZ z NBV z dotácie MŠ 24,75 s DPH 19.6.2020 KPKC
28/2020 Čistiace prostriedky 79,73 s DPH 22.6.2020 KDK obchod ŠJ
29/2020 Pomôcky pre predškolákov 135,6 s DPH 9.7.2020 Globus
30/2020 Pracovná obuv 21 s DPH 15.7.2020 Ing. V. Šľachtič
31/2020 Senzor+ inštalácia 35,32 s DPH 16.7.2020 Glastav s.r.o.
32/2020 Čipová karta GEMALTO 35 s DPH 17.7.2020 DIGIS, a.s ZŠ s MŠ
33/2020 Bezdrôtový zvonček 24,9 s DPH 20.8.2020 SALT-LS
34/2020 Filtre do rekuperáčneho zariadenia   s DPH 21.8.2020  
35/2020 Pomôcky pre záujmové vzdelávanie 100,7 s DPH 21.8.2020 Nomiland
36/2020 Montáž klimatizácie 65 s DPH 21.8.2020 SALT-LS
37/2020 Stravné lístky 191,5 s DPH 31.8.2020 Doxx – s.r.o. ŠJ
           

 

 

 

Objednávky: Základná škola s materskou školou Ďačov 110

   
Rok: 2019          
             
Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota s/bez DPH Dátum vyhotovenia objednávky Dodávateľ Objednávateľ
1/2019 Stravné lístky 180,00 s DPH 8.1.2019 Doxx – s.r.o. ŠJ
2/2019 Revízia plyn.kotla a ohrievača vody 92,00 s DPH 22.1.2019 Jozef Goliáš
3/2019 Všeobecný materiál 30,00 s DPH 13.2.2019 Piggy casmatino
4/2019 Všeobecný materiál 30,00 s DPH 13.2.2019 Piggy casmatino
5/2019 Všeobecný materiál (skriňa) 900,00 s DPH 14.2.2019 Matej Urda
6/2019 Všeobecný materiál (vysávač) 104,90 s DPH 15.2.2019 Salt s.r.o.
7/2019 Vodoinštalatérske práce 328,00 s DPH 14.2.2019 Jozef Bujňák
8/2019 Údržba budovy - zábradlie 370,00 s DPH 20.2.2019 Kukučka UMKOV
9/2019 Materiál na udrž.práce 79,42 s DPH 26.2.2019 Mirex armatúry
10/2019 Údržba  v budove ZŠ oprava WC, umývadla 80,00 s DPH 4.3.2019 Jozef Bujňák
11/2019 Multifunkčné zariadenie 150,00 s DPH 4.3.2019 Šuhaj Martin
12/2019 Školské potreby pre žiaka v HMN 16,60 s DPH 5.3.2019 Globus Lipany
13/2019 Kancelárske a školské potreby 130,00 s DPH 5.3.2019 Globus Lipany  
14/2018 Údržbárske práce + materiál 223,12 s DPH 6.3.2019 Mirex armatúry
15/2018 Školské tlačivá 89,87 s DPH 6.3.2019 Ševt
16/2018 Všeobecný materiál sklad. skriňa 155,00 s DPH 6.3.2019 Martina Struková ŠKD
17/2018 Žalúzie strešných okien 380,00 S DPH 6.3.2019 Chovanec Martin ŠKD
18/2018 Čistič okien + náplň 67,01 s DPH 6.3.2019 LUX Prešov s.r.o.
19/2018 Stravné lístky 180,00 s DPH 1.4.2019 Doxx- s.r.o. ŠJ
20/2018 Revízia a kontrola elektrospotrebičov 110,40 s DPH 1.4.2019 Biely dom s.r.o. ZŠ s MŠ
21/2018 Sociálny fond 320,00 s DPH 1.4.2019 KDK obchod s.r.o. ZŠ s MŠ
22/2018 Vstup na detské ihrisko + občerstvenie 85,00 s DPH 8.4.2019 Fun DL s.r.o. ŠKD
23/2018 Revízia hasiacich prístrojov 38,82 s DPH 8.4.2019 Vladimír Jánoš
24/2018 Revízia hasiacich prístrojov 82,93 s DPH 8.4.2019 Vladimír Jánoš
25/2018 Všeobecný materiál 145,14 s DPH 8.4.2019 Domáce potreby s.r.o.
26/2018 Hasiace prístroje 187,12 s DPH 8.4.2019 Vladimír Jánoš
27/2018 Školské knihy 33,30 s DPH 8.4.2019 ADREM
28/2018 Elektr. klávesy 132,00 s DPH 2.5.2019 Salt s.r.o.
29/2018 Sociálny fond 240,00 s DPH 10.5.2019 Marcinová Irena ZŠ s MŠ
30/2018 Čistiace a hygienické prostriedky 143,75 s DPH 15.5.2019 KDK obchod s.r.o.
31/2018 Školské a kancelárske potreby + hry a aktivity 487,01 s DPH 5.6.2019 Globus Lipany ŠKD
32/2018 Školské a kancelárske  potreby 332,71 s DPH 5.6.2019 Globus Lipany
33/2018 Školský software 129,00 s DPH 5.6.2019 Asc agenda ZŠ s MŠ
34/2018 Šiltovky pre žiakov 66,66 s DPH 5.6.2019 PROTECT S.R.O.
35/2018 Preprava žiakov autobusom 95,00 s DPH 5.6.2019 Osobná preprava s.r.o.
36/2018 Školské a kancelárske potreby 226,32 s DPH 11.6.2019 Globus Lipany
37/2018 Čistiace prostriedky 48,40 s DPH 11.6.2019 KDK s.r.o.
38/2019 Čistiace prostriedky 89,88 s DPH 28.6.2019 KDK s.r.o.
39/2019 Oprava kosačky 0,00 s DPH 16.7.2019 Kotva Sabinov
40/2019 Motorová kosačka + motorový olej 212,80 s DPH 30.7.2019 Gardentechnik s.r.o.
41/2019 Šatňové skrinky 1196,50 s DPH 26.8.2019 Nomiland
42/2019 Stravné lístky 191,50 s DPH 27.8.2019 Doxx, s.r.o. ŠJ
43/2019 Učebnice prvouka a obrazové kartičky 36,30 s DPH 28.8.2019 Aitec
44/2019 Učebnice anglického jazyka 238,52 s DPH 28.8.2019 Glossa Prešov
45/2019 Obrázkové kartky k prírodovede 26,40 s DPH 10.9.2019 Aitec
46/2019 Kontrola a čistenie komínov 25,00 s DPH 16.8.2019 Ján Molnár
47/2019 Armatúrny tovar 97,58 s DPH 2.10.2019 Mirex   
48/2019 Školské potreby pre žiaka v HMN 16,60 s DPH 4.10.2019 Globus Lipany
49/2019 Učebnice slovenské jazyka 70,84 s DPH 22.10.2019 Aitec
50/2019 Vypracovanie auditu pracovniska 526,80 s DPH 23.10.2019 Zdravodtné služby DLK
51/2019 Stravné lístky 103,41 s DPH 11.11.2019 Doxx – s.r.o. ŠJ
52/2019 Knihy do školskej knižnice 93,38 s DPH 15.11.2019 Littera
53/2019 Zdravotné vankúše a osušky 315,00 s DPH 18.11.2019 IMTEX, s.p
54/2019 Bezdrôtový zvonček 26,40 s DPH 25.11.2019 Salt s.r.o.
55/2019 Kúpeľňové políčky + poháre 173,10 s DPH 2.12.2019 Nomiland
56/2019 Žalúzie  280,00 s DPH 2.12.2019 Lacek Branislav
57/2019 Laserová tlačiareň + notebook 800,00 s DPH 2.12.2019 Šuhaj Martin
58/2019 Pracovná obuv a odevy 91,20 s DPH 2.12.2019 Stomex, s.r.o ŠJ
59/2019 Knihy do školskej knižnice 197,63 s DPH 2.12.2019 Littera
60/2019 Hračky  90,00 s DPH 9.12.2019 Nomiland
61/2019 Spotrebný materiál 82,58 s DPH 11.12.2019 Coop Jednota ŠJ
62/2019 Notebook + rádio 390,80 s DPH 11.12.2019 Elektrosped, a.s ŠKD
63/2019 Držiak na monitor 29,00 s DPH 11.12.2019 Elektrosped, a.s ŠKD
64/2019 Interaktívny monitor 1590,00 s DPH 11.12.2019 Gotana, s.r.o ŠKD
65/2019 Kancelárske poreby 165,14 s DPH 11.12.2019 Globus Lipany ŠJ
66/2019 Skriňa 155,00 s DPH 13.12.2019 Struková Martina
67/2019 Učebné pomôcky 100,25 s DPH 14.12.2019 Nomiland
68/2019 CD na hudobnú výchovu 15,00 s DPH 14.12.2019 Pavelčákovci
69/2019 Mobilná klimatizácia 599,00 s DPH 15.12.2019 Salt s.r.o. ŠKD
70/2019 Kancelárske a školské potreby 420,68 s DPH 16.12.2019 Globus Lipany
71/2019 Kancelárske a školské potreby 118,98 s DPH 16.12.2019 Globus Lipany
72/2019 Hrniec + parák 282,10 s DPH 16.12.2019 Gastro - Galaxy ŠJ
73/2019 Šk. pomôcky pre žiaka so SZNP 50,00 s DPH 16.12.2019 Globus Lipany
74/2019 Batérie drezové 226,30 s DPH 16.12.2019 Mirex armatúry
75/2019 Čistiace prostriedky 148,96 s DPH 16.12.2019 KDK obchod s.r.o. ŠJ
76/2019 Kuchynské stroje a pomôcky 755,04 s DPH 16.12.2019 KDK obchod s.r.o. ŠJ
77/2019 Čistiace prostriedky 174,43 s DPH 16.12.2019 KDK obchod s.r.o.
78/2019 Stavebné práce 3300,00 s DPH 16.12.2019 Stav - Majo s.r.o
79/2019 Samolepky 31,20 s DPH 16.12.2019 Epos SB
80/2019 Hračky a kancelárske potreby 382,82 s DPH 17.12.2019 Globus Lipany ŠKD
81/2019 Izolačné trojsklo 95,82 s DPH 18.12.2019 E - Family
82/2019 Dlažba + farba 345,00 s DPH 18.12.2019 Stav - Majo s.r.o
83/2019 Kancelárske potreby 78,00 s DPH 27.12.2019 Globus Lipany


Rok: 2018

 

Číslo

Popis objednaného plnenia

Celková hodnota

s/bez DPH

Dátum vyhotovenia objednávky

Dodávateľ

Objednávateľ

1/2018

    Školské potreby

80,00

s DPH

10.1.2018

Globus Lipany

2/2018

Školské tlačivá

10,20

s DPH

11.1.2018

Ševt, a.s.

ZŠ s MŠ

3/2018

Všeobecný materiál

69,00

s DPH

24.1.2018

MaM interie

4/2018

Stravné lístky

169,00

s DPH

31.1.2018

Doxx – s.r.o

ŠJ

5/2018

Školské potreby

120,00

s DPH

2.2.2018

Globus Lipany

6/2018

Školské tlačivá

94,03

s DPH

16.1.2018

Ševt

ZŠ s MŠ

7/2018

Hračky pre deti

90,00

s DPH

15.2.2018

Globus Lipany

8/2018

Údržba budovy

137,00

s DPH

5.3.2018

Jozef Goliaš

9/2018

Školské potreby pre žiakov v HMN

16,60

s DPH

9.3.2018

Globus Lipany

10/2018

Školské potreby

80,00

s DPH

20.3.2018

Globus Lipany

11/2018

Čistiace prostriedky

67,10

s DPH

26.3.2018

Šurina Ján

12/2018

Čistiace prostriedky

67,10

s DPH

26.3.2018

Šurina Ján

ŠJ

13/2018

kancelárske potreby

179,94

s DPH

9.4.2018

Globus Lipany

 MŠ

14/2018

Pracovná obuv a odev

70,00

s DPH

12.4.2018

Kordiaková Agáta

15/2018

Pracovná obuv a odev

50,00

s DPH

18.4.2018

Stomex prešov

ŠJ

16/2018

Sociálny fond

360,00

s DPH

24.4.2018

Marcinová Irena

ZŠ s MŠ

17/2018

Pracovná obuv a odev

60,00

S DPH

24.4.2018

Vislocký Mikuláš

18/2018

Stravné lístky

135,20

s DPH

3.5.2018

Doxx- s.r.o

ŠJ

19/2018

Náplne do tlačiarne

95,56

s DPH

7.5.2018

Epos

20/2018

Revízia hasiacich prístrojov

20,77

s DPH

15.5.2018

Vladimír Jánoš

21/2018

Revízia hasiacich prístrojov

20,61

s DPH

15.5.2018

Vladimír Jánoš

22/2018

Učebné pomôcky (soc.znevyhod.)

74,00

s DPH

11.6.2018

Globus Lipany

23/2018

Pracovné zošity a učebnice z MAT

139,81

s DPH

13.6.2018

AITEC s.r.o.

24/2018

Školské potreby

80,00

s DPH

21.6.2018

Globus Lipany

25/2018

Kancelárske potreby

154,34

s DPH

21.6.2018

Globus Lipany

ŠJ

26/2018

Školské a kancelárske potreby

139,98

s DPH

21.6.2018

Globus Lipany

27/2018

Čistiace a hygienické potreby

46,70

s DPH

21.6.2018

KDK

28/2018

Čistiace a hygienické potreby

78,10

s DPH

21.6.2018

KDK

ŠKD

29/2018

Učebné a školské potreby, hrové aktivity

525,76

s DPH

21.6.2018

Globus Lipany

ŠKD

30/2018

Školský software

129,00

s DPH

21.6.2018

Asc agenda

ZŠ s MŠ

31/2018

Údržba budovy(výmena el.skrinky)

137,16

s DPH

21.6.2018

Glastav s.r.o.

32/2018

Školské potreby

180,00

s DPH

22.8.2018

Doxx- s.r.o

ŠJ

33/2018

Školské potreby

85,00

s DPH

27.8.2018

Globus Lipany

34/2018

Pracovné zošity (z dotácie)

46,20

s DPH

2.9.2018

AITEC s.r.o.

35/2018

Anglický jazyk

128,50

s DPH

6.9.2018

Glossa

36/2018

Školské a kancelárske potreby (zo školného)

90,00

s DPH

14.9.2018

Globus Lipany

37/2018

Údržba WC

51,80

s DPH

17.9.2018

Mirex armatúry

38/2018

Oprava vchodových dverí + dokončovacie práce bleskozvodu

247,15

s DPH

17.9.2018

Glastav s.r.o.

39/2018

Skartovačka

67,09

s DPH

1.10.2018

NAY a.s.

40/2018

Pracovné zošity

44,85

s DPH

1.10.2018

Nomiland s.r.o.

41/2018

Výmena nových WC v MŠ

590,00

s DPH

4.10.2018

Jozef Goliaš

42/2018

Školské a kancelárske potreby

150,00

s DPH

9.10.2018

Globus Lipany

43/2018

Všeobecný materiál elektro

104,49,00

s DPH

9.10.2018

SALT s.r.o. Lipany

44/2018

Čistiace a hygienické potreby

78,08

s DPH

24.10.2018

KDK

45/2018

Oprava a výmena potrubí v MŠ

142,68

s DPH

26.10.2018

MIREX

46/2018

Revízia –kontrola a čistenie komínov

25,00

s DPH

30.10.2018

Ján Molnár

47/2018

Všeobecný materiál

132,40

s DPH

14.11.2018

Andrej Lučenič

48/2018

Tonery

141,10

s DPH

16.11.2018

Globus

Lipany

49/2018

Poličková stena

252,23

s DPH

16.11.2018

Mobelix

50/2018

Poličková stena

66,00

s DPH

16.11.2018

Mobelix

51/2018

školské potreby

100,00

s DPH

19.11.2018

Globus Lipany

52/2018

Slúchadlá na počítače

32,00

s DPH

24.10.2018

Epos

53/2018

Učebné pomôcky pre žiakov soc.znevyhod.

26,00

s DPH

22.11.2018

Globus Lipany

54/2018

Poličková skrinka

156,00

s DPH

23.11.2018

MaM interiér

55/2018

Všeobecný materiál

322,11

s DPH

23.11.2018

Norma Sabinov

ŠJ

56/2018

Čistiace prostriedky

165,20

s DPH

23.11.2018

KDK obchod

57/2018

Školský tovar

130,00

s DPH

23.11.2018

Globus Lipany

58/2018

Sociálny fond

280,00

s DPH

26.11.2018

KDK s.r.o.

ZŠ s MŠ

59/2018

školské lavice

432,01

s DPH

26.11.2018

Skolex s.r.o.

60/2018

Všeobecný materiál

303,69

s DPH

27.11.2018

Salt electro

ŠKD

61/2018

Školské potreby (z dotácie)

336,00

s DPH

23.11.2018

Norma Sabinov

ŠJ

62/2018

Kultúrne predstavenie

62,00

s DPH

3.12.2018

Spišské divadlo

63/2018

Stravné lístky

32,40

s DPH

3.12.2018

Doxx-s.r.o.

ŠJ

64/2018

Karimatky

140,80

s DPH

3.12.2018

Agáta Kordiáková

65/2018

Nástenný odsávač, dvoj dres zváraný+montáž

3 098,40

s DPH

3.12.2018

Eurogastrop

ŠJ

66/2018

Školské potreby

120,00

s DPH

3.12.2018

Globus Lipany

67/2018

Školské a učebné pomôcky

544,00

s DPH

3.12.2018

Globus Lipany

ŠKD

68/2018

Školské a kancelárske potreby

220,76

s DPH

3.12.2018

Globus Lipany

69/2018

Čistiace a hygienické potreby

104,11

s DPH

3.12.2018

KDK s.r.o.

70/2018

Tonery

217,00

s DPH

3.12.2018

Epos

 

 

71/2018

Plynová stolička+montáž

385,00

s DPH

11.12.2018

František Michna

ŠJ

72/2018

Preprava žiakov autobusom

192,00

s DPH

11.12.2018

          Kušnír Miloš

73/2018

Údržba MŠ

406,06

s DPH

11.12.2018

Mirex-armatúry

74/2018

Učebnice

301,95

s DPH

11.12.2018

Aitec s.r.o.

75/2018

Vodoinštalačné práce

246,00

s DPH

11.12.2018

Jozef Bujňák

76/2018

Učebnice a CD z ANJ

342,00

s DPH

14.12.2018

Glossa

77/2018

Vešiak

42,00

s DPH

15.12.2018

Viera Janočková

78/2018

Rohože

165,60

s DPH

15.12.2018

B2B Partner

79/2018

Učebné pomôcky z PDA

126,06

s DPH

19.12.2018

J.Halama

80/2018

Koberec

136,60

s DPH

19.12.2018

Salt electro

ŠKD

 

81/2018

Počítač

429,00

s DPH

19.12.2018

Salt electro

82/2018

Pracovná obuv

72,80

s DPH

19.12.2018

M.Timčová

83/2018

Pracovná obuv a odev

120,00

s DPH

19.12.2018

Agáta Kordiáková

84/2018

Všeobecný materiál

208,68

s DPH

20.12.2018

Marcinová

ŠJ

85/2018

Všeobecný materiál

60,00

s DPH

20.12.2018

MaM interiér

ŠJ

86/2018

Školské potreby

140,00

s DPH

20.12.2018

Globus Lipany

87/2018

Detská pohovka a stoličky

286,00

s DPH

20.12.2018

MaM interiér

88/2018

Revízia elektriny+ elektroinštalačné práce

208,68

s DPH

20.12.2018

Gladiš

89/2018

kancelárske potreby

64,16

s DPH

20.12.2018

Globus Lipany

ŠJ

 

 

 

90/2018

Sedacie vaky a dvojsedačka

355,00

s DPH

20.12.2018

MaM interiér

ŠKD

91/2018

Farby a maliarske práce

600,00

s DPH

21.12.2018

Stav Majo

92/2018

Farby a maliarske práce

630,00

s DPH

21.12.2018

Stav Majo

93/2018

školské  a kancelárske potreby

165,78

s DPH

27.12.2018

Globus Lipany

94/2018

Čistiace prostriedky

108,72

s DPH

27.12.2018

KDK s.r.o.

ŠJ

95/2018

školské  potreby

29,00

s DPH

27.12.2018

Globus Lipany

96/2018

školské  a kancelárske potreby

164,78

s DPH

27.12.2018

Globus Lipany

Základná škola s materskou školou Ďačov - FAKTÚRY 2018

FA

Popis

Celková hodnota

s/bez DPH

Dátum

Dodávateľ

       Objednávateľ

FA 1

 Dodávka eletr.prúdu - preplatok

136,32

s DPH

16.1.2018

VSE

ZŠ s MŠ

FA 2

Školské potreby

90, 00

s DPH

17.1.2018

Globus Lipany

FA 3

 Odber zemného plynu - preplatok

2 864,99

s DPH

18.1.2018

SPP

 ZŠ s MŠ

FA 4

Odber zemného plynu

559,00

s DPH

18.1.2018

SPP

ZŠ s MŠ

FA 5

ševt

10,20

s DPH

22.1.2018

Ševt, a.s.

ZŠ s MŠ

FA 6

Všeobecný materiál

69,00

s DPH

25.1.2018

MaM interiér

FA 7

         Telekomunikačné služby

22,20

s DPH

31.1.2018

T-com

FA 8

         Telekomunikačné služby

19,17

s DPH

31.1.2018

T-com

FA 9

Stravné lístky

169,00

s DPH

31.1.2018

Doxx- s.r.o.

 ŠJ

FA 10

         Obedy žiaci

13,20

s DPH

31.1.2018

Školská jedáleň

HMN

FA 11

Odber zemného plynu

559,00

s DPH

5.2.2018

SPP

ZŠ s MŠ

FA 12

      Kancelárske potreby 

130,00

s DPH

6.2.2018

Globus Lipany

 

FA 13

Spoločná úradovňa

211,00

s DPH

7.2.2018

Obec Ďačov

 

FA 14

Spoločná úradovňa

 1 650,00

s DPH

7.2.2018

Obec Ďačov

 

 

 

 

FA 15

 Dodávka eletr.prúdu

605,00

s DPH

9.2.2018

VSE

ZŠ s MŠ

FA 16

       Odber kuchynských odpadov

19,20

s DPH

14.2.2018

INTA

ŠJ

FA 17

       Služby -software STP APV

71,70

s DPH

19.2.2018

Ives Košice

ZŠ s MŠ

FA 18

       Školské potreby

90,00

s DPH

20.2.2018

Globus Lipany

FA 19

         Obedy žiaci

10,56

s DPH

28.2.2018

Školská jedáleň

HMN

FA 20

Odber zemného plynu

559,00

s DPH

2.3.2018

SPP

ZŠ s MŠ

FA 21

         Telekomunikačné služby

22,39

s DPH

2.3.2018

T-com

FA 22

         Telekomunikačné služby

22,09

s DPH

5.3.2018

T-com

FA 23

           Uč. pomôcky pre žiakov v HMN

16,60

s DPH

14.3.2018

Globus Lipany

ZŠ (HMN)

FA 24

       Odber kuchynských odpadov

9,60

s DPH

14.3.2018

INTA

ŠJ

FA 25

       školenie

33,00

s DPH

19.3.2018

RVC Prešov

FA 26

       údržba

137,00

s DPH

20.3.2018

Jozef Goliaš

FA 27

       Školské potreby-školné

80,00

s DPH

21.3.2018

Globus Lipany

FA 28

           Čistiace prostriedky

67,10

s DPH

26.3.2018

Šurina Ján

ŠJ

FA 29

           Čistiace prostriedky

67,10

s DPH

26.3.2018

Šurina Ján

FA 30

         Obedy žiaci

10,56

s DPH

28.3.2018

Školská jedáleň

HMN

FA 31

           Vodné

146,68

s DPH

28.3.2018

VVS

ZŠ s MŠ

 

 

FA 32

         Telekomunikačné služby

22,99

s DPH

28.3.2018

T-com

FA 33

         Telekomunikačné služby

16,83

s DPH

28.3.2018

T-com

FA 34

Odber zemného plynu

559,00

s DPH

4.4.2018

SPP

ZŠ s MŠ

FA 35

Kancelárske potreby

179,94

s DPH

11.4.2018

Globus Lipany

FA 36

Pracovná obuv a odev

60,90

s DPH

18.4.2018

Kordiaková Agáta

FA 37

Pracovná obuv a odev

49,81

s DPH

20.4.2018

Kordiaková Agáta

ŠJ

FA 38

       Odber kuchynských odpadov

9,60

s DPH

24.4.2018

INTA

ŠJ

FA 39

        Komunálne odpady

421,20

s DPH

24.4.2018

Obec Ďačov

ZŠ s MŠ

FA 40

         Telekomunikačné služby

22,49

s DPH

26.4.2018

T-com

FA 41

         Telekomunikačné služby

18,27

s DPH

26.4.2018

T-com

FA 42

Pracovná obuv a odev

60,00

s DPH

30.4.2018

Vislocký Mikuláš

FA 43

Odber zemného plynu

559,00

s DPH

2.5.2018

SPP

ZŠ s MŠ

FA 44

         Obedy žiaci

44,38

s DPH

3.5.2018

Školská jedáleň

HMN

FA 45

Stravné lístky

135,20

s DPH

4.5.2018

Doxx- s.r.o.

 ŠJ

FA 46

 Dodávka eletr.prúdu

605,00

s DPH

7.5.2018

VSE

ZŠ s MŠ

FA 47

           Sociálny fond

360,00

s DPH

11.5.2018

Marcinová Irena

ZŠ s MŠ

FA 48

Spoločná úradovňa

 1650,00

s DPH

11.5.2018

Obec Ďačov

 

 

FA 49

Náplne do tlačiarne

95,56

s DPH

16.5.2018

Epos SB

FA 50

       Školské potreby-školné

80,00

s DPH

25.5.2018

Globus Lipany

FA 51

         Telekomunikačné služby

23,09

s DPH

30.5.2018

T-com

FA 52

         Telekomunikačné služby

19,66

s DPH

30.5.2018

T-com

FA 53

Služby ochrana osobných údajov

150,00

s DPH

1.6.2018

NAJ, s.r.o.

FA 54

         Obedy žiaci